Big Yellow Box 新派迷你倉 令你唔洗再怕搬倉!

據調查所得,自2016年已經有超過70間迷你倉結業。大多數迷你倉結業的原因都係因為消防改例,許多迷你倉的經營者承擔不了昂貴的裝修費。

有些迷你倉的營運者更不理會消防條例,繼續違規經營,到最後突然結業,目的只為「賺得幾多得幾多」。

而最後受苦的都係一群迷你倉的租客,不斷找倉搬。迷你倉越來越少,但香港市民對迷你倉的需求就只會有增無減,

即使找到倉都要擔心不知可以租到什麼時候,隨時又要再搬過。

 

不想再搬倉?您就要用Big Yellow Box 的「新派迷你倉」儲存服務。

Big Yellow Box 明白「迷你箱」未必可以滿足所有用慣迷你倉的客人的需求,所以推出全新「新派迷你倉」儲存服務,給客人多一個選擇,滿足不同客人的需求。

Big Yellow Box 的「新派迷你倉」是按消防指引而設,倉內設有消防設備,例如: 消防喉轆、滅火筒、火警鐘等,大部份的分店更有灑水器。走廊闊度亦有2.4米。

而且規定客人物品不可放高過2.35米,並嚴格執行不准客人存放危險品,以保障其他客人的安全。另外,「新派迷你倉」的客戶只需要提前預約就可以24小時自助存取,十分方便。

 

 

Big Yellow Box 的倉庫不設間隔,只准員工進入; 更設有24小時CCTV錄影和智能保安系統;而倉內亦有空調設備,防止霉菌滋生,令客人更放心享用Big Yellow Box 的儲存服務。

「新派迷你倉」有3種呎吋:
10呎 (約闊3.3呎 , 深3呎, 高5.9呎)
13呎 (約闊3.3呎 , 深3.9呎, 高5.9呎)
17呎 (約闊3.3呎 , 深5.2呎, 高5.9呎)

適合存放家居雜物、模型、節日飾物等等。每月都不過由$500起,預繳6個月更可享有95折,預繳12個月可享有9折*。Big Yellow Box 的「新派迷你倉」令你唔洗再怕搬倉!

 

了解更多Yellow Box的服務及收費: http://yellowbox.com.hk/

Related posts